Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi BARPEX Group s.r.o. (dále jen prodávající) a objednavatelem zboží (dále jen kupující).

Na běžný sortiment do 30000Kč včetně DPH se vztahuje u koncových zákazníků §53 Občanského zákoníků a zákazník má právo vrátit nepoškozené zboží do 14 dnů od dodání. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 výše uvedeného paragrafu, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

U zboží nad 30000Kč včetně DPH jde o zakázkovou výrobu dle §53 odstavec 8 c) a možnost vrácení zboží se na něj proto nevztahuje. 

Platba bude provedena: 10% zálohovou fakturou, zbytek v hotovosti při předání, pokud nebude dohodnuto jinak.

Faktura s rozpisem DPH bude dodána společně se zbožím.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v domluveném termínu a na domluvené místo. Cena dopravy se stanoví individuálně dle destinace a přístupnosti pozemku před potvrzením objednávky.

Zboží je dodáno převzetím kupujícím, to je potvrzením dodacího listu kupujícím nebo jím předem určeným zástupcem.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží včetně dokumentace.

Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.

V  případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

V  případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k  ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v  případě, že ji neuznává, uvést, z  jakého důvodu tomu tak je.

Záruční doba je 2 roky. Záruka se nevztahuje na  běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo špatným ošetřením dřeva proti škůdcům a klimatickým podmínkám. Kratší životnost výrobku v  takovém případě nelze považovat za  vadu a  nelze ji ani jako  takovou reklamovat.

V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z  odpovědnosti za vady, které odpovídají úpravě obchodního zákoníku.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte a u staveb nad 100 000 Kč, bude uzavřena individuální Kupní smlouva po dohodě Prodávajícího a Kupujícího.

Dotazy na zboží

 

BARPEX Group s.r.o.


Telefon: 
604 318 495 

 

E-mail:

 

obchod@chatky-sauny.cz 

 

Používané výrazy při hledání:

Víkendové chatky, dřevěné chatky stavebnice, dřevostavby, zahradní chatky, dřevěná chata, domky, sruby, roubenka, levně, dřevěný zahradní domek, dřevostavba, výroba, prodej, nízkonákladové bydlení, mobilheim alternativa, srubový dům, rozvoz a montáž celá ČR, srub, srubové domy, akce, výprodej, roubenky, Bauhaus, Baumax, OBI, Hornbach, zahradne chatky prodej, chatky do kempu