Vítejte na webu BARPEX Group s.r.o.

Pokud chcete chcete vyrobit dřevěný dům nebo chatu dle vlastního návrhu, kontaktujte nás na stránkách naší dceřiné výrobní společnosti Wooden House s.r.o. www.woodenhouse.cz Na počítačem řízené CNC lince vám vyrobíme pasivní dvouplášťovou stavbu zateplenou PUR deskami nebo jednoplášť pro běžnou rekreaci.

Díky výhodným cenám dřeva nyní v akci včechny chatky z 28 mm stěnovnic vyrobíme z téměř 2x tlustšího 50 mm materiálu za stejnou cenu.

Dřevo jako stavební materiál

Dřevo je ekologická, obnovitelná surovina, kterou nám lesy poskytují prakticky po neomezenou dobu. Materiálu je tedy dostatek a jeho cena příliš nestoupá. Ve srovnání s cihlovými stavbami jsou dřevěné stavby levnější a navíc rychleji postavené. Prioritou dřeva jako stavebního materiálu je bezproblémová výstavba i v zimním období a bez ohledu na počasí. Naše stavby jsou již ze sušeného dřeva, takže není třeba čekat až dům vyschne. Doba výstavby od prvního kopnutí do nastěhování tak může být je 6 týdnů.

Trvale udržitelný rozvoj planety

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie. Zatímco většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná, dřevo roste a spotřebovává oxid uhličitý, čímž přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí.

Každý Evropan má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dříví ročně. Každých 80 let vyroste v Evropě na každou tříčlennou rodinu 240 m3 dřeva, přičemž ze 140 m3, zpracovaných na užitkové dřevo, lze postavit komplexní rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho vytápět.

Ze zbývajících 100 m3 lze vyrobit nábytek a řadu ostatních výrobků (hudební nástroje, hračky, vybavení pro volný čas, dřevěné haly, stáje pro chované zvířectvo apod.). Takto zpracované dřevo lze po letech několikanásobně recyklovat nebo ho spálit a vzniklé teplo opět různými způsoby využít.

Zatímco v Česku tvoří podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě jen 1 %, v Německu je to 7 %, v Rakousku, Švýcarsku 10 %,  ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %.

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 - 150 m3 dřeva na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelná množství. Přitom na místě, kde se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let vyroste les nový - a ten váže další tuny tohoto skleníkového plynu. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel a vápna, přepravě stavebních hmot se obrovská množství tohoto plynu pouze uvolňují.

Za dobu životnosti dřevěného domu nám vyroste nový les. Je znám lepší a efektivnější způsob udržitelného stavění, včetně recyklace materiálů pro stavění?

Nejčastější mýty při stavění ze dřeva

Velice často slýchávám tvrzení stavbařů o tom, jak je dřevo nevhodným materiálem pro výstavbu rodinných domů. K přesvědčení zákazníků používají mnohá tvrzení, která se nezakládají na pravdě. Tato tvrzení používají přesto, že se mnohdy podkroví zděného domu neliší od dřevostavby (krov, sádrokartony, minerální vata, difůzní fólie, atd.). Proto je možné při bližším zkoumání tyto předsudky považovat nejen za neopodstatněné, ale dokonce se změní v přednosti.

1. Dřevo lehko a rychle hoří

Špatně. Statické vlastnosti dřeva se působením ohně zhoršují daleko pomaleji, než statické vlastnosti např. betonových pilířů nebo ocelových nosníků. Dřevo obsahuje až 15 % vody, která se při požáru nejprve musí proměnit v páru (u tuny dřeva je to 150 kg vody). Kromě toho ohořelá vrstva dřeva obsahující uhlík působí jako určitá forma ochranného pláště proti ohni.

2. Dřevo má malou životnost

Špatně. Důkazy proti tomuto tvrzení najdeme v každém starém městě, na Šumavě nebo v Podkrkonoší: dřevěné nebo roubené domy, hrázděné konstrukce. Některé pocházejí dokonce ze 14. století a dřevěné rámy těchto domů jsou stále ve výborném stavu. Nebo Benátky: jak každý ví, stojí celé toto lagunové město na dřevěných pilířích, a to už přes 800 let.

3. Dřevo není pevné a nelze stavět ze dřeva větší stavby

Špatně. Dřevo je ve srovnání se svou vysokou pevností relativně lehké. Proto je dnes opět oblíbeným stavebním materiálem pro haly, mosty, průmyslové stavby, mateřské školy apod. Například olympijská hala v Lillehammeru "Vikingská loď" je ze dřeva.

4. Dřevo špatně izoluje

Špatně. Buněčná struktura dřeva shromažďuje teplo. Proto je dřevo špatný vodič tepla a výborný izolant. Můžete to sami vyzkoušet. Položte ruku nejprve na dřevěnou desku, potom na cihlu. Cítíte, že dřevo je výrazně teplejší.

5. Dřevo nelze použít do vlhkostně proměnlivého prostředí

Špatně. Dřevo se často používá jako stavební materiál do vlhkého prostředí, např. pro lázně, sauny a koupelny, protože dokáže regulovat vlhkost v závislosti na prostředí, ve kterém je použité. Důležité je pouze to, aby vlhké dřevo mělo možnost se opět vysušit.

6. Použití dřeva jako stavebního materiálu se hodí spíše pro venkovské stavby

Špatně. Dřevo je naopak používáno v nové, moderní architektuře a umožňuje lehké konstrukce plné fantazie. Kromě toho dnes existují dřevěné produkty v různých formách a barvách.

7. U dřeva existuje vysoké riziko jeho napadení škůdci

Špatně. Existují tři možnosti ochrany dřeva.

a) Ochrana dřeva jeho vysušením pod hodnotu 18%, kdy se eliminuje působení škůdců na dřevo, neboť obecně platí "kde není vody není života". Dále pak mechanická ochrana, tj. použití vysušeného dřeva takovým způsobem, aby u něj nedošlo k ustálení vlhkosti nad výše uvedenou hranicí.

b) Přírodními prostředky, jako vosk a lněný olej.

c) Chemickou ochranou dřeva, která ale stále více ztrácí na významu, neboť jsou používány zdraví škodlivé impregnační látky. Z tohoto důvodu se většinou impregnace používá pouze na dřevo určené pro exteriéry, které je, nebo by mohlo být dlouhodobě vystaveno působení vlhkosti (např. střešní latě, dřevěné obložení štítů, přesahy střech, atd.).

8. Dřevo je neperspektivní materiál, dřeva ubývá

Špatně. Lesní hospodářství pracuje na principu postupného dorůstání. To znamená, že se nepoužije více dřeva, než ho doroste. Roční přírůstek je v současné době spotřebováván ze 2/3. Z toho velká část dřeva připadá na lesní prořezy. Prořezy jsou součástí péče o lesy a zajišťují stabilní, zdravé porosty. Za jednu vteřinu naroste v českých lesích jeden m3 dřeva.

9. Dřevo je drahé

Špatně. V porovnání s vlastnostmi, které dřevo má je jeho cena v porovnání s ostatními materiály bezkonkurenční.
Dřevo se lehce zpracovává a k jeho získání a zpracování se spotřebuje mnohem méně energie než je tomu u ostatních surovin. Jestliže použijeme pro dřevo jednu jednotku energie /= 1/, dostaneme pro srovnání s ostatními stavebními surovinami následující poměry: stavební dřevo = 1; cement = 4; umělá hmota = 6; ocel = 24; hliník = 126.

10. Nejsou teoretické ani praktické znalosti a zkušenosti s použitím dřeva jako hlavního stavebního materiálu

Špatně. Dřevo se používá po staletí i v oblastech s extrémními teplotami - Sibiř, Aljaška, Skandinávie... Při stavbě stačí jen zachovat moudrost předků, kde v kombinaci s přesným řezáním na CNC strojích dostaneme dokonalou stavbu.

Doprava a montáž
Dovoz a montáž chat a chatek umíme zajistit po celé ČR.
Levné typové chatky i atypy
Můžete si vybrat ze sériových chatek, případně si vymyslet vlastní.
Dbáme na kvalitu
Chaty a dřevostavby jsou vyrobeny z velmi kvalitního severského dřeva.

Kontakt

BARPEX Group s.r.o.

sídlo firmy:
Žirovnická 3133/6
10600 Praha 10

provozovna a hlavní sklad:
Nádražní 304
373 82 Včelná u Českých Budějovic

Tel. 771 153 330
Tel. 604 318 495
E-mail: obchod@chatky-sauny.cz