Obchodní podmínky BARPEX Group

BARPEX Group s.r.o.
Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi BARPEX Group s.r.o. (dále jen prodávající) a objednavatelem zboží (dále jen kupující).

 

Na běžný sortiment do 30000Kč včetně DPH se vztahuje u koncových zákazníků §53 Občanského zákoníků a zákazník má právo vrátit nepoškozené zboží do 14 dnů od dodání. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 výše uvedeného paragrafu, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

U zboží nad 30000Kč včetně DPH jde o zakázkovou výrobu dle §53 odstavec 8 c) a možnost vrácení zboží se na něj proto nevztahuje. 

Platba bude provedena: 50% zálohovou fakturou, zbytek v hotovosti při předání, pokud nebude dohodnuto jinak.

Faktura s rozpisem DPH bude dodána společně se zbožím.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v domluveném termínu a na domluvené místo. Cena dopravy se stanoví individuálně dle destinace a přístupnosti pozemku před potvrzením objednávky.

Zboží je dodáno převzetím kupujícím, to je potvrzením dodacího listu kupujícím nebo jím předem určeným zástupcem.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží včetně dokumentace.

Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.

V  případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

V  případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k  ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v  případě, že ji neuznává, uvést, z  jakého důvodu tomu tak je.

Záruční doba je 2 roky. Záruka se nevztahuje na  běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo špatným ošetřením dřeva proti škůdcům a klimatickým podmínkám. Kratší životnost výrobku v  takovém případě nelze považovat za  vadu a  nelze ji ani jako  takovou reklamovat.

V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z  odpovědnosti za vady, které odpovídají úpravě obchodního zákoníku.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte a u staveb nad 100 000 Kč, bude uzavřena individuální Kupní smlouva po dohodě Prodávajícího a Kupujícího.

Kvalita zboží 

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě neodborné montáže zboží, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Povinná údržba a péče o chatu

První krok je řádné natření chaty proti povětrnostním vlivům (zvenku i zevnitř) a obnovování nátěru při jeho degradaci. Pokud není stavba řádně ošetřena, nelze reklamovat nadměrné nabobtnání, černání a šednutí dřeva. 

Dřevo je hygroskopický materiál, v důsledku čehož nastávají jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 12 měsíců užívání chaty) v některých případech postupným sesycháním stěnových dílů chaty, výškové seschnutí chaty cca 3-7 cm. Konstrukce je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat.

Je také třeba kontrolovat, zda nedochází ke vzniku horizontálních mezer mezi stěnovými díly vedle oken a dveří, případně zkontrolovat velikost dilatační mezery nad nimi po sundání horní obložky.  

Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery nebo jsou dilatace velmi malé, realizujte jejich odstranění buď svépomocí nebo objednáním servisu chaty. Úprava se provede vyříznutím dřeva nad rámy oken a dveří. Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení desek stěny, praskání dřeva, poškození oken).

Také je třeba udržovat uvnitř přiměřenou vlhkost (max 65%), pokud přes zimu v zateplené chatě občas nevyvětráte, může dojít k nabobtnání a zvlnění podlahy, případně se nad okny mohou objevit mezery. To je způsobeno nadměrným bobtnáním dřeva a nelze to reklamovat. Stačí vše nechat vyschnout a případně přibit vyboulenou podlahu zpět na původní místo.

U chat a chatek se svislými sloupy je třeba upravovat délku těchto sloupů podle sedání chaty. Buď lze udělat délku těchto sloupů o 3-5 cm kratší už při montáži a chata časem sedne do stejné výšky. Pokud chcete mít perfektní rovinu stále, je potřeba výšku sloupů v poměru chatě průběžně hlídat. Sloup lze snižovat zavrtáváním zemních vrutů hlouběji, zašroubováním nastavitelné patky, případně odřezáváním zespoda. Podle toho jakou verzi ukotvení máte. Pokud toto zanedbáte může dojít následkem prohnutí střechy ke zvlnění krytiny, případně prohnutí vrchního dílu. Většinou se vše srovná po úpravě délky sloupů samo, ale nelze to řešit jako reklamaci.


O prodejci

Kontakt


Doprava a montáž
Dovoz a montáž chat a chatek umíme zajistit po celé ČR.
Levné typové chatky i atypy
Můžete si vybrat ze sériových chatek, případně si vymyslet vlastní.
Dbáme na kvalitu
Chaty a dřevostavby jsou vyrobeny z velmi kvalitního severského dřeva.

Kontakt

BARPEX Group s.r.o.

sídlo firmy:
Žirovnická 3133/6
10600 Praha 10

provozovna a hlavní sklad:
Nádražní 304
373 82 Včelná u Českých Budějovic

Tel. 771 153 330
Tel. 604 318 495
E-mail: obchod@chatky-sauny.cz